Reactie op de uitzending van RTL nieuws met beelden van Animal Rights over letsel bij eenden bij het vangen en laden (5 juli 2018)

RTL nieuws vertoont in de uitzending van 5 juli beelden van eenden die letsel oplopen bij het vangen en laden van de dieren. De beelden zijn gemaakt door Animal Rights die deze beelden in een eerder stadium ter beoordeling aan de NVWA heeft voorgelegd.

Het vangen van pluimvee valt onder de eisen van de Transportverordening (Vo 1/2005). Pluimveehouders moeten er voor zorgen dat het vangen van hun dieren niet leidt tot letsel of lijden. De NVWA heeft de beelden van Animal Rights bekeken en geconstateerd dat er bij het vangen en laden van eenden onvoldoende rekening gehouden wordt met het voorkomen van letsel en lijden bij de dieren. De manier waarop de dieren gevangen, vastgehouden, in kratten geladen en gedood worden, veroorzaakt aantasting van het welzijn van de dieren. De eenden worden behandeld als voorwerpen die in een krat worden gegooid. De NVWA neemt deze akelige beelden serieus en voert naar aanleiding hiervan inspecties uit bij de betrokken bedrijven. Hierbij zal vooral gekeken worden naar het vangen en laden van de eenden.

Toezicht

De NVWA houdt risico-gebaseerd toezicht op het voorkomen van vangletsel bij pluimvee. Dierenartsen kijken in slachthuizen of dieren vangletsel hebben (bijvoorbeeld gebroken poten); bovendien kan de NVWA op bedrijven inspecties uitvoeren als dieren gevangen en geladen worden. Dat wat in de beelden wordt getoond komt niet overeen met wat de NWVA in haar toezicht tegenkomt. De ervaring is dat vangploegen en veehouders zich goed aan de regels houden als er een inspecteur van de NVWA aanwezig is. Het vangmoment is ook maar kort en vindt maar eens in de paar weken plaats. Dat maakt het ter plekke constateren van overtredingen in de praktijk lastig.

Op basis van onderzoek naar vangletsel in een slachthuis is onlangs een boeterapport opgemaakt. Bij eerder grootschalig onderzoek naar vangletsel van pluimvee in 2017 zijn bij eenden echter geen overschrijdingen aangetroffen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat welzijnsovertredingen bij eenden ook minder snel voor letsel zorgen dan bijvoorbeeld bij vleeskuikens. Het is niet mogelijk om altijd als er pluimvee gevangen wordt een inspecteur van de NVWA mee te laten kijken. Het voorkomen van vangletsel is de verantwoordelijkheid van de pluimveehouder. Naast de inspecties die de NVWA naar aanleiding van de beelden zal uitvoeren, zal de NVWA dit onderwerp daarom ook nog een keer uitdrukkelijk onder de aandacht van de sector brengen en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid in de naleving van de regels voor dierenwelzijn.