Teckelfokker in Woerden

Gisteravond, 18 september 2018, werd in een uitzending van Opgelicht aandacht besteed aan een hondenfokkerij in Woerden. De NVWA en de LID hebben sinds 2017 meerdere malen opgetreden tegen deze hondenfokker omdat het dierenwelzijn op dit bedrijf ernstig in het geding was en omdat het bedrijf niet voldeed aan administratieve verplichtingen. Daarnaast doet de NVWA strafrechtelijk onderzoek naar dit bedrijf.

Wat doet de NVWA?

Zoals in ons nieuwsbericht staat hebben we in juni meer dan 150 honden in bewaring genomen omdat de dieren zwaar waren verwaarloosd en omdat er bij de fokker niet genoeg ruimte was om zo’n groot aantal dieren goed te verzorgen. Bij een bestuursrechtelijk traject moet de houder altijd de mogelijkheid krijgen om dierenwelzijnsproblemen binnen een redelijke termijn op te lossen. Daarom zijn de dieren die op deze locatie nog wel verzorgd zouden kunnen worden bij de houder gebleven en heeft de NVWA de houder maatregelen opgelegd om te zorgen dat er goed voor deze dieren zou worden gezorgd.

Op 22 juni heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat de NVWA terecht bestuursrechtelijk heeft opgetreden bij deze fokker, maar dat de termijnen om zaken te herstellen wel te kort waren. De NVWA heeft daarop de geplande hercontrole uitgesteld, maar heeft in de periode daarna wel de vinger aan de pols gehouden en meerdere inspecties bij de fokker uitgevoerd. Ook heeft de NVWA de afgelopen periode veel contact gehad met de praktiserend dierenarts van het bedrijf. Zo zijn in augustus nog eens ongeveer 20 honden in bewaring genomen, omdat er niet voldoende herstelmaatregelen waren genomen. De kosten die de NVWA heeft gemaakt met betrekking tot de in bewaringneming van de honden worden verhaald op de fokkers.

Naast deze bestuursrechtelijke trajecten is deze teckelfokker ook onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Dit strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een Officier van Justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

De NVWA treedt op binnen de grenzen die de wet daaraan stelt. Het was in dit geval wettelijk niet mogelijk om direct alle dieren mee te nemen. De NVWA kan in een bestuursrechtelijk traject ook nooit een houdverbod of een beroepsverbod opleggen. Een houdverbod kan alleen door de (straf)rechter opgelegd worden. Zie voor meer informatie over de juridische mogelijkheden van de NVWA de blog verboden dieren te houden.

Wat kunt u doen?

De NVWA wijst naar aanleiding van deze situatie Woerden er nog eens op dat particulieren niet onbesuisd tot de aankoop van een huisdier moeten overgaan. Vooraf moeten mensen goed nagaan of een pup afkomstig is van een bonafide en legale hondenfokker/hondenhandelaar. Ook is het belangrijk dat de puppy gezond is en de juiste documenten heeft. De hond moet zijn voorzien van een transponder (chip) en een paspoort. Wanneer het dier verkocht is, moeten de handelaar en de nieuwe eigenaar dat registreren. Soms voorzien fokkers en handelaren hun pups wel van een chip en een paspoort, maar laten ze de verplichte registratie over aan de nieuwe eigenaren. Hierdoor blijven illegale hondenfokkers en handelaren en hun handel buiten beeld.