Terughaalacties met ethyleenoxide (29-07-2021)

Sinds september 2020 hebben bedrijven in Nederland een grote hoeveelheid levensmiddelen teruggeroepen waarop een te hoog gehalte van het gewasbeschermingsmiddel/ontsmettingsmiddel ethyleenoxide werd aangetroffen. Het ging daarbij om partijen verontreinigd sesamzaad uit India, of producten waarin dit is verwerkt. De NVWA ontvangt sinds medio juni 2021 meldingen van met ethyleenoxide verontreinigd johannesbroodpitmeel (E410), een bindmiddel dat gebruikt wordt in onder andere ijs en snacks.

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven

Bedrijven mogen geen levensmiddelen verkopen die niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen. Producten met een gehalte ethyleenoxide dat hoger is dan de maximum residulimiet (MRL) mogen in Europa niet worden geproduceerd en verhandeld. Zodra uit analyses blijkt dat producten een te hoog gehalte aan ethyleenoxide bevatten, moet een bedrijf direct actie ondernemen. Dit betekent dat het bedrijf dit moet melden bij de NVWA, zijn afnemers en leveranciers moet informeren en het levensmiddel zo snel mogelijk uit de handel moet laten nemen en moet terug halen tot en met de consument. De NVWA ziet hierop toe.

Veiligheidswaarschuwingen

Bedrijven kunnen consumenten rechtstreeks waarschuwen voor onveilige producten. Consumenten ontvangen dan bijvoorbeeld een mail van de webshop waar zij hebben besteld. Een andere manier voor bedrijven (bijv. groothandels, supermarkten) om afnemers te waarschuwen is door een algemene veiligheidswaarschuwing te plaatsen op de eigen website en te communiceren via social media. De informatie die de NVWA online deelt zijn publiekswaarschuwingen van bedrijven die wij overnemen op onze website onder 'veiligheidswaarschuwingen'.

Gezondheidsrisico

Consumptie levert geen acuut gezondheidsrisico op. Er is een wettelijk vastgestelde limiet (MRL) met grote veiligheidsmarges vastgesteld waarboven bij langdurige consumptie op regelmatige basis en in grotere hoeveelheden een schadelijk effect op de gezondheid van consumenten niet uitgesloten kan worden. Daarom heeft de EU ingezet op een geharmoniseerd beleid. Bedrijven zijn verantwoordelijk om daar gehoor aan te geven. De NVWA ziet hier risicogericht en kennisgedreven op toe.