Horecabedrijven onder verscherpt toezicht

De NVWA heeft in het kader van een WOB-verzoek inspectiejournaals van horecabedrijven die in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 onder verscherpt toezicht van de NVWA stonden openbaar gemaakt. Bij dit WOB-verzoek is ook gevraagd om een overzicht van alle meldingen die in de periode 2012 tot 2017 zijn gedaan door mensen die zeggen dat zij ziek zijn geworden van het eten of drinken van voedsel.

Actief openbaar maken inspectieresultaten horeca

Naast het openbaar maken van inspectieresultaten op basis van Wob-verzoeken, maakt de NVWA ook steeds meer inspectieresultaten zelf actief openbaar. Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven. Op dit moment is informatie beschikbaar over de voedselveiligheid van lunchrooms in Nederland en horecagelegenheden in de gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De informatie over horecagelegenheden in de overige gemeenten wordt stapsgewijs toegevoegd.

Meer informatie

Documenten WOB-verzoek horecabedrijven onder verscherpt toezicht 2017.

Aantal bedrijven onder verscherpt toezicht van de NVWA

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er steeds meer horeca bedrijven onder verscherpt toezicht van de NVWA staan. De stijging van het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht heeft te maken met het feit dat de NVWA steeds meer risicogericht controleert. Daarnaast is het interventiebeleid aangepast, waardoor bedrijven sneller onder verscherpt toezicht worden geplaatst. De NVWA heeft hierover in juli 2016 al een nieuwsbericht gepubliceerd.

Jaar Totaal aantal bedrijven Waarvan horeca
Aantal horeca-, ambachts- en retailbedrijven onder verscherpt toezicht van de NVWA
2014 406 330
2015 472 388
2016 508 404
2017 623 456

In bovenstaand overzicht stond eerder abusievelijk dat er in 2017 485 horecabedrijven onder verscherpt toezicht stonden. Dit is in de tabel aangepast.

Meer informatie

Aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging bij NVWA

De NVWA ontvangt meldingen van burgers en/of GGD’en waarbij één of meerdere personen vermoeden dat ze ziek zijn geworden door het eten in een horeca gelegenheid en/of van een bepaald voedingsmiddel. Elke melding wordt bij ontvangst inhoudelijk beoordeeld. Waar nodig stelt de NVWA een onderzoek in.

Uit rapportages blijkt sinds 2016 een toename van het aantal meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA. In 2015 vond een wijziging plaats in de registratiecriteria van meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA; in tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn vanaf dat moment in de rapportage ook niet-anonieme meldingen van uitbraken (twee of meer zieken) waarbij geen monstername heeft plaatsgevonden meegenomen in de rapportage. Dit verklaart enerzijds de toename van het aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging. Anderzijds is mogelijk de meldingsbereidheid toegenomen.

Jaar Aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging bij NVWA Rapport
aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA
2013 1230 Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2013 (RIVM)
2014 1270 Registratie voedselinfecties en vergiftigingen in Nederland, 2014 (RIVM)
2015 1257 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2015 (RIVM)
2016 1631 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2016 (RIVM)
2017 1921 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2017 (RIVM)