Vlees uit Brazilië (22 maart 2017)

In de media wordt gesproken over fraude met Braziliaans vlees. Vleesverwerkende bedrijven uit Brazilië zouden bedorven vlees opnieuw hebben verpakt, waarna het zou worden verkocht en voor een deel naar Europa zou worden geëxporteerd.

De NVWA heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er in Nederland Braziliaans vlees op de markt is dat niet veilig is. Een publiekswaarschuwing is nu dan ook niet aan de orde.

Exportverbod

Braziliaanse bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek naar mogelijke fraude mogen inmiddels niets meer naar de Europese Unie (EU) exporteren. De Braziliaanse overheid heeft dat verboden op aandringen van de Europese Commissie. Zendingen van deze bedrijven die nu nog onderweg zijn naar de EU worden bij aankomst geweigerd.

Alle toezichthouders in de landen van de EU voeren verder extra controles uit op zendingen van Braziliaanse bedrijven die niet betrokken zijn bij het onderzoek naar mogelijke fraude. Dat betekent dat de NVWA alle zendingen uit Brazilië fysiek controleert. Dit gebeurt op verzoek van de Europese Commissie. Omdat het hier gaat om import van vlees vanuit Brazilië naar de Europese Unie, is dit nu vooral een zaak voor de Europese Commissie.

Overigens stonden Braziliaanse bedrijven die nu in de media worden genoemd al langere tijd op een lijst van 100% controle. Dit betekent dat de NVWA - en alle toezichthouders in alle andere landen van de EU - zendingen van die bedrijven bij binnenkomst in de EU controleerden.

Importcontroles

Als de NVWA – of een toezichthouder in een ander land – bij een importcontrole constateert dat een levensmiddel niet aan de eisen voldoet, komt de afzender op een Europese lijst. Dit betekent dat de 10 volgende zendingen van dit bedrijf 100% worden gecontroleerd.

Als er dan weer iets wordt aangetroffen, worden de 10 volgende zendingen opnieuw 100% gecontroleerd. Na 3 keer iets aantreffen wordt de afzender voor lange tijd 100% gecontroleerd. Ongeacht aan welke Europese buitengrens het vlees aankomt. Naast de inspecties van de NVWA voeren vleesverwerkende bedrijven en bedrijven die vlees verkopen ook zelf nog controles uit. Bedrijven zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de (voedsel)veiligheid van de producten die zij verkopen.

Zie ook de werkwijze NVWA bij import van vlees uit Brazilië.

Inspectieresultaten 2015 en 2016

In 2015 zijn ruwweg 10.000 zendingen rund- en pluimveevlees uit Brazilië via Nederland Europa binnengekomen en in 2016 7.500. In 2015 zijn 90 zendingen geweigerd en in 2016, 44.