Hoe houdt de NVWA toezicht in slachthuizen? (19-05-2022)

Ongeveer 95% van de Nederlandse consumenten eet minimaal één keer per week vlees. En de Nederlandse vleessector is groot. Jaarlijks slachten Nederlandse slachthuizen meer dan 600 miljoen dieren. De meeste dieren worden geslacht in een van de 39 grote slachthuizen van ons land.

NVWA-dierenartsen houden daar dagelijks toezicht tijdens het slachten in het kader van voedselveiligheid en dierenwelzijn. Regelmatig krijgt de NVWA vragen over hoe ze dat doen en waar ze dan op letten.

In deze video laat een van de NVWA dierenartsen zien hoe het er in zo’n groot slachthuis aan toegaat en geeft zij een beeld van het toezichtwerk op een slachthuis.