NVWA-toelichting op quarantaine van dieren uit Oekraïne: om hondsdolheid in Nederland te voorkomen (08-06-2022)

De 34 dieren uit Oekraïne - die op dit moment vanwege een verhoogd dier- en volksgezondheidsrisico op rabiës - tijdelijk in quarantaine zitten, worden opgevangen bij instellingen die vergelijkbaar zijn met een dierenpension. Ze krijgen daar de beste zorg en aandacht van ervaren verzorgers. Socialisatie wordt daarbij waar nodig zoveel mogelijk vorm gegeven als binnen quarantaine eisen mogelijk is. Eventueel contact naar de eigenaar in de vorm van enkele foto’s en updates is daarbij te zien als extra service, zodat eigenaren toch een beetje op de hoogte blijven van hoe het met hun dier gaat.

Dit alles doen we uit noodzaak; in nauwe samenwerking met ministeries LNV/VWS en dierenartsen om Nederland rabiës vrij te houden. Dit gebeurt in het belang van de Nederlandse volksgezondheid èn van vluchtelingen uit de Oekraïne, die hier met hun eigen huisdier naartoe zijn gekomen. Daarmee nemen we vanuit Europese afspraken en maatschappelijk oogpunt een weloverwogen/gecalculeerd gezondheidsrisico. De meeste (dierenhulp)organisatie zijn hiermee bekend en hebben begrip.

Deze versoepeling geldt en gold echter nimmer voor stichtingen, handelaren en particulieren bij ideële en/of commerciële invoer van honden. Dat is ook telkens aangegeven op onze site. Want niemand wil een uitbraak van hondsdolheid, een voor mensen dodelijke ziekte waaraan wereldwijd nog altijd ca. 50.000 mensen per jaar overlijden. Het klopt dat NVWA zijn mededeling op de site doorlopend heeft geüpdatet en verduidelijkt aan de hand van actuele besluiten, ontwikkelingen en cases. Het gaat om een versoepelingsmaatregel voor vluchtelingen die is opgesteld en aangepast in oorlogstijd.

Mensen die deze informatie zelf niet (goed) hebben gelezen of zich beroepen op mondelinge informatie van derden, kunnen deze uitzondering (uitsluitend bedoeld voor vluchtelingen en hun huisdieren) ook gezien het serieuze risico van rabiës – niet afdwingen vanuit goedbedoelde hulp of dierenwelzijnsmotieven. Zij handel(d)en vaak op eigen initiatief met bijbehorende gevolgen en kosten die voor hun rekening komen.

Om deze aantallen in perspectief te plaatsen: er zijn inmiddels naar schatting rond 2.000 huisdieren meegekomen met vluchtelingen uit de Oekraïne. Daarvan zitten NU in totaal nog 34 dieren in quarantaine, waarvan 28 honden en 6 katten. Dit zijn 4 katten van stichtingen/handelaren/particulieren en 2 katten van vluchtelingen, omdat thuisquarantaine in hun situatie niet mogelijk was. Dit betreft een relatief klein aantal in een tijdelijk, maar noodzakelijke maatregel om de kans op een rabiës uitbraak in Nederland te voorkomen.

In NL-quarantaine geplaatste dieren afkomstig uit de Oekraïne

In NL-quarantaine geplaatste dieren afkomstig uit de Oekraïne Aantal dieren in quarantaine Waarvan van stichtingen, handelaren, particulieren Waarvan dieren van vluchtelingen
Sinds 24 februari 2022 49 44 5
Uit quarantaine 15 11 3
Actueel (1 juni 2022) 34 32 2