Reactie NVWA waarborgen dierenwelzijn bij transport naar buitenland (23-09-2021)

De organisatie Ongehoord heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het transport van dieren. Het artikel geeft een beeld van dieren die niet vervoerd hadden mogen worden. De NVWA keurt dergelijke misstanden van dierenwelzijn af.

De NVWA is al enige tijd stevig met de sector (o.a. LTO, Vee & logistiek Nederland) in gesprek om te zorgen dat deze zijn verantwoordelijkheid neemt om dergelijke misstanden te voorkomen. Schendingen van dierenwelzijn moeten immers vooraan in de transportketen voorkomen worden (bij de boerderij, voordat dieren de vrachtwagen opgaan), en niet pas als een vrachtwagen met dieren aan de grens staat.

Er zijn door de sector (in afstemming met NGO’s) Europese richtsnoeren opgesteld. Hierin zitten duidelijke criteria voor het wel of niet vervoeren van dieren. De NVWA heeft een belangrijke toezichthoudende rol om te waarborgen dat deze ook worden nageleefd.

De dierenartsen van de NVWA volgen daarbij sinds 1 augustus aanzienlijk strengere criteria om dierenwelzijn nog beter te waarborgen. Eén daarvan is dat dierenartsen alle dieren individueel moeten zien voordat ze naar het buitenland mogen. De door Ongehoord gepubliceerde foto’s zijn van de periode vóór deze aangescherpte regelgeving.

De NVWA gaat onverkort door met het voeren van gesprekken met de sector om deze zijn verantwoordelijkheid te laten nemen voor dierenwelzijn bij transport. Een goede afstemming tussen sector en toezichthouder is belangrijk om, gezien de grote aantallen, maximaal te waarborgen dat alleen transportwaardige dieren worden vervoerd.

Indien schendingen van dierenwelzijn worden geconstateerd zal daar uiteraard stevig handhavend tegen worden opgetreden.