Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

De NVWA publiceert belangrijke veiligheidswaarschuwingen van producenten en distributeurs.

In de Warenwet staat dat producenten geen onveilige producten in de handel mogen brengen. En dat de producent zelf eindverantwoordelijk is voor een veilig product. Is een onveilig product toch in de winkel terechtgekomen, dan moeten consumenten worden gewaarschuwd.

Actueel: ossenstaarten

Meer informatie