Tijdelijke interventiewaarden voor chloraat in levensmiddelen

De NVWA heeft tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen vastgesteld op basis van het eerdere voorstel van de Europese Commissie en een Duitse voorlopige risicobeoordeling. Definitieve limieten volgen na risicobeoordeling door de EFSA.

De tijdelijke interventiewaarden

  • alle plantaardige producten, behalve groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005: 0,1 mg/kg
  • groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005, ¬†behalve wortelen: 0,25 mg/kg
  • wortelen: 0,2 mg/kg
  • overige producten, met uitzondering van zuigelingen- en babyvoeding: 0,1 mg/kg
  • voor zuigelingenvoeding en babyvoeding blijven de limieten van kracht zoals geformuleerd in de richtlijnen 2006/125/EG en No 2006/141/EG (0.01 mg/kg)

De Europese Commissie heeft de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) gevraagd een risicobeoordeling uit te voeren, waarna definitieve limieten kunnen vastgesteld.

Chloraat is in de EU als gewasbeschermingsmiddel niet toegelaten. De Europese Commissie staat toe dat landen tijdelijk, op basis van nationaal beleid en risicobeoordeling, hun interventies mogen uitvoeren.

De NVWA monitort de komende periode de aanwezigheid van chloraat.