NVWA: 3 van de 13 visafslagen voldoen niet aan de regels voor voedselveiligheid

3 van de in totaal 13 visafslagen in Nederland voldoen niet aan 1 of meer regels voor voedselveiligheid. Dat blijkt uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015. Inmiddels is bij de 3 visafslagen een traject gestart waarbij de bedrijven op de betreffende punten verbetering moeten laten zien.

Inspectie

Om veilig met aangevoerde vis om te gaan gelden voor visafslagen de voorwaarden van de hygiënecode voor visafslagen, of een gelijkwaardig procesbeheerssysteem. De inspecties van de NVWA richten zich op hygiëne en inrichting, procesbeheersing en op het hebben van een traceringssysteem. Met een goed traceringssysteem kunnen bij incidenten partijen vis snel worden opgespoord en afnemers worden ingelicht. Bij 3 visafslagen zijn verbeterpunten vastgesteld wegens 1 of meer overtredingen op het inspectieonderdeel hygiëne en inrichting. Er werden bijvoorbeeld condensvorming en verontreinigingen op plafonds aangetroffen, of er was sprake van een onjuiste omgang met destructiemateriaal. Bij de 3 bedrijven is het traject om de tekortkomingen weg te werken inmiddels ingezet. Wanneer geen verbetering optreedt, volgen sancties.

Openbaar

De NVWA heeft alle visafslagen in 2015 geïnspecteerd en voorzien van een oordeel. Op dit moment zijn er 10 visafslagen met het oordeel 'voldoet' (groen) en 3 met het oordeel 'verbeterpunten vastgesteld' (geel). De oordelen over de visafslagen.

De NVWA wil dat het openbaar maken van de inspectieresultaten de visafslagen stimuleert om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en om het toepassen van hygiëneregels als prioriteit te blijven zien en daar waar nodig te verbeteren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.