NVWA treedt op tegen houtimporteur wegens overtreden regels illegaal hout

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een houtimporteur die de regels van de Europese Houtverordening heeft overtreden. De Houtverordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Daarnaast heeft de NVWA het bedrijf een dwangsom opgelegd. Deze dwangsom moet het bedrijf betalen als het op deze manier doorgaat met het op de markt brengen van dit hout.

Het hout van de importeur is onder meer afkomstig uit Kameroen. Vanwege de politieke situatie in het Congobekken mag hout uit Kameroen alleen op de markt worden gebracht als de importeur voldoende maatregelen neemt om te garanderen dat het hout niet illegaal is gekapt. De NVWA heeft deze importeur al eerder een officiƫle waarschuwing gegeven omdat het bedrijf niet goed kon aantonen dat de overlegde documenten voldoende bewijs waren dat het hout legaal was gekapt. De NVWA heeft in dit onderzoek gebruik gemaakt van informatie van Greenpeace.

Handhaving

De NVWA handhaaft de Europese houtverordening. Deze Verordening verplicht bedrijven die hout, papier en pulp of houten meubels op de Europese markt brengen om een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen. Als blijkt dat er een risico bestaat dat het hout illegaal is gekapt, moet de importeur extra maatregelen nemen om de legaliteit van het hout aan te tonen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van certificering, het inzetten van onafhankelijke audits, of DNA- of isotopenonderzoek. Als geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn, mag het hout niet op de Europese markt worden gebracht.

De NVWA heeft tot nu toe ruim 150 bedrijven gecontroleerd op naleving van de Houtverordening. Bij 1 op de 4 bedrijven werd een tekortkoming geconstateerd. Deze bedrijven hebben 6 maanden de tijd gekregen om hun zaken op orde te brengen. De bedrijven die opnieuw zijn bezocht hebben er of voor gekozen alleen nog gecertificeerd hout op de markt te brengen, of gekozen voor andere leveranciers uit landen waar houtkap en verwerking goed gecontroleerd zijn of zijn gestopt met zelf importeren.

De NVWA gaat de komende tijd door met het uitvoeren van herinspecties bij bedrijven die een schriftelijke waarschuwing hebben ontvangen. Daarnaast zal de NVWA bedrijven die meubels uit met name China, India en Vietnam op de Nederlandse markt brengen, gaan inspecteren. Meubels uit deze landen zijn vaak gemaakt van hout uit diverse bronlanden waarbij de productieketens van kap, het verzagen tot het in elkaar zetten van de meubels niet altijd inzichtelijk zijn. De inspecties richten zich op groot- en detailhandels.

Meer informatie:

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.