NVWA: geen mosselen en oesters met TTX in de handel brengen

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om mosselen en oesters waarin tetrodotoxine (TTX) wordt aangetroffen niet in de handel te brengen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het toxine TTX kan voorkomen in Nederlandse mosselen en oesters.

TTX is een gevaarlijk gif dat al in lage concentraties bij de mens kan leiden tot dodelijke verlammingsverschijnselen. TTX kan ook voorkomen in mosselen en oesters die in Nederland worden gekweekt, zo is uit onderzoek gebleken. Wetenschappelijk gezien is het nog onduidelijk wat de oorsprong van TTX is.

Sinds bekend werd dat TTX ook kan voorkomen in Nederlandse mosselen en oesters, doet de NVWA systematisch onderzoek naar de aanwezigheid van TTX in de productiegebieden (onder andere gelegen in de Oosterschelde). Bij onderzoek naar TTX in de afgelopen maanden is de stof tot op heden nog niet aangetroffen. Wanneer TTX wordt aangetroffen, zullen maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de mosselen en oesters uit die gebieden niet in de handel worden gebracht.

Meer informatie:

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.