NVWA stelt PSTVd-viroïde vast bij 3 paprikatelers

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben potato spindle tuber viroid (afgekort PSTVd) vastgesteld in monsters van zaadloze paprikaplanten op 3 verschillende bedrijven in Nederland. De NVWA heeft op dit moment nog een bedrijf in onderzoek. De besmette planten zullen zo spoedig mogelijk worden geruimd. De eerste ruiming is op 4 april al van start gegaan.

Aardappelspindelknolviroïde

Het potato spindle tuber viroid, beter bekend onder de Nederlandse naam aardappelspindelknolviroïde, is een schadelijk organisme (quarantaine organisme) dat is opgenomen in bijlage IAI van Richtlijn 2000/29/EU (de Fytorichtlijn). Het viroïde mag niet worden binnengebracht of worden verspreid binnen de Europese Unie. Dit geldt voor alle producten en gewassen die besmet zijn met het viroïde.

Het aardappelspindelknolviroïde kan in veel gewassen voorkomen. Met andere woorden: het heeft een zeer uitgebreide waardplantreeks. Het viroïde kan voorkomen in aardappel (inclusief wilde aardappelsoorten, Solanum spp.), tomaat (Lycopersicon esculentum), paprika (Capsicum annuum), pepino (Solanum muricatum), avocado (Persea americana) en de kuipplanten Solanum jasminoides en Burgmansia spp.

Vernietiging

Planten die besmet zijn met het viroïde, moeten volgens de Fyto-richtlijn worden vernietigd. De NVWA heeft hiervoor een zogenoemd 'eliminatiescenario' opgesteld. Hierin staat op welke manier dit viroïde moet worden uitgeroeid. Naast vernietiging van plantmateriaal onder toezicht, moeten kassen worden ontsmet. Het middel dat hiervoor geschikt is, is Hyperclean X (werkzame stof natriumhypochloriet). Inmiddels is hiervoor vrijstelling verleend.

De NVWA informeert fytosanitaire autoriteiten van andere landen via zogenaamde 'pest reports' over vondsten van PSTVd in Nederland. Deze 'pest reports' zijn te raadplegen op de NVWA site. De betreffende bedrijven in de lidstaten zijn inmiddels geïnformeerd.

De NVWA onderzoekt ook de bron van de besmetting. Hierover is op dit moment alleen bekend dat het uitgangsmateriaal uit Israël komt.

Meer informatie:

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–03 88.