Wijziging NVWA-tarieven per 1 mei 2016

Per 1 mei 2016 wijzigen een aantal NVWA-tarieven. Het gaat om tarieven voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, en monsterneming en -analyse. Die zijn bij het ministerie van Economische Zaken vastgelegd in de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet, de Dierproevenregeling 2014 en de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Per 1 april 2016 zijn al de tarieven bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Warenwetregeling vaststelling van retributies voor levensmiddelen 2008 aangepast. De wijzigingen houden verband met loon- en prijsontwikkelingen en aanpassingen van het toezicht binnen de NVWA.

Verrekenen

De tariefstijging is ook een gevolg van het feit dat er meer voorbereidende uren in de tarieven zijn verwerkt. In het verleden is ervoor gekozen kosten van toezicht volgens bedrijfseconomische principes door te berekenen. Uitgangspunt is dat de kosten die de NVWA maakt, worden verrekend in het tarief, waardoor dit tarief kostendekkend is. De NVWA evalueert deze tarieven jaarlijks, waarbij de kosten van alle activiteiten worden doorbelast met inachtneming van Verordening (EG) Nr. 882/2004 en het rapport 'Maat houden' 2014 (website Rijksoverheid).

Aanvullende controles tegen betaling zijn al gangbaar in de industriƫle productie, horeca en ambachtelijke productie. De kosten van aanvullende controles bij veehouders op het gebied van diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid worden met ingang van 1 mei 2016 nu ook in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).