NVWA inspecteert champignontelers

De NVWA zal de komende periode een aantal champignontelers inspecteren en daarbij met name kijken naar de volledige verantwoording van de afvoer van champost.

Vorig jaar is door RVO.nl per brief gecommuniceerd dat er een verplichting is voor champignontelers om niet alleen de mineralenbalans (fosfaat en stikstof) op orde te hebben maar ook te zorgen dat de aanvoer van substraat en dekaarde in balans is met de afvoer van champost. Er is bij de afvoer van champost, indien deze rechtstreeks naar een landbouwbedrijf of naar export gaat, weliswaar een vrijstelling van wegen en bemonsteren, maar alle afgevoerde champost moet wel met een VDM (vervoersbewijs dierlijke mest) verantwoord worden. Zoals eerder door RVO.nl gemeld hanteren inspecteurs in de berekeningen een range van 80-88% afvoer ten opzichte van de aanvoer.