NVWA inspecteert gebruikte co-materialen covergisters

De NVWA zal de komende maanden bij haar inspecties bij covergisters de nadruk leggen op de beoordeling van de gebruikte co-materialen. In de meststoffenwet is geregeld dat bedrijven met een covergister een inzichtelijke administratie moeten hebben.

Bedrijven moeten aan kunnen tonen dat de aard en samenstelling van geaccepteerde en gebruikte co-materialen aan de wet voldoen. Dit geldt zowel voor de mineralenverantwoording (fosfaat en stikstof) als ook voor de toetsing op toelaatbaarheid (Bijlage Aa). Analyses die meer dan 1 jaar oud zijn worden hierbij niet meer geaccepteerd. Bij zeer heterogene stromen van reststoffen is voor iedere geaccepteerde zending reststoffen een analyse vereist.