Proces-verbaal voor 12 pluimveebedrijven vanwege niet melden antibioticagebruik

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt proces-verbaal op tegen 12 pluimveehouders. Ze worden ervan verdacht vleeskuikens te hebben laten slachten zonder te melden dat de dieren met antibiotica waren behandeld. Zo'n behandeling mag alleen plaatsvinden op voorschrift van een dierenarts. Melden van de behandeling is verplicht. Inspecteurs van de NVWA doen nader onderzoek bij de pluimveebedrijven en hun dierenartsen. Dit strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Dit voorjaar heeft de NVWA op pluimveeslachterijen veren van vleeskuikens onderzocht op residuen van antibiotica. Een innovatieve verentest kan antibioticagebruik aantonen, ook als er in het vlees geen residuen meer te vinden zijn. Uit de test bleek dat de vleeskuikens van de 12 verdachte pluimveehouderijen antibiotica hebben gehad. Laboratoriumonderzoek heeft deze uitkomst later bevestigd. Op de formulieren met voedselketeninformatie (VKI) die bij de betrokken vleeskuikens horen, stond niet dat de dieren waren behandeld. Ook in de database Centrale Registratie Antibiotica waren de behandelingen niet terug te vinden. Melden en registreren van het gebruik van antibiotica is verplicht. Dieren die zijn behandeld mogen pas worden geslacht wanneer er een wachttijd is verstreken, waardoor er geen middelen meer in het dier aanwezig zijn.

Antibiotica in de veehouderij

Antibiotica worden in de veehouderij gebruikt om bacteriële infecties bij dieren te genezen. Het preventief gebruik van antibiotica is verboden. Door onjuist of veelvuldig gebruik van antibiotica kan namelijk bij bacteriën antibiotica-resistentie optreden. Deze bacteriën zijn dan niet meer gevoelig voor de werking van antibiotica. Een infectie die nu nog gemakkelijk te bestrijden is, zou dan tot ernstige ziekte kunnen leiden.

Antibiotica moeten daarom zeer zorgvuldig worden toegepast en het gebruik ervan in de veehouderij is dan ook aan regels gebonden. Of antibiotica bij de betrokken pluimveebedrijven op een oneigenlijke manier werden gebruikt, is een van de vragen waar het strafrechtelijk onderzoek zich op toespitst.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.