NVWA-onderzoek: bijna alle extra kwaliteit olijfolie voldoet aan kwaliteitseisen

Van de 55 geteste monsters extra kwaliteit olijfolie voldeden 52 aan alle kwaliteitseisen. Bij 3 monsters werden zeer geringe afwijkingen vastgesteld. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit onderzoek dat zij in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft verricht.

Europees onderzoek

Alle Europese lidstaten voeren jaarlijks controles uit op de kwaliteit van olijfolie. Doel is het bevorderen van de kwaliteit, eerlijke handel en het bestrijden van mogelijke fraude. Aan de hand van een aantal kenmerken wordt onderzocht of de kwaliteit van de olijfolie overeenkomt met de opgegeven categorie op het etiket. Met andere woorden: is de extra kwaliteit olijfolie zoals op het etiket vermeld ook echt extra kwaliteit olijfolie?

NVWA-onderzoek

Omdat in Nederland geen industriële productie van olijfolie is, richt de controle van de NVWA zich vooral op groothandels, supermarkten en speciaalzaken. De NVWA bezocht in totaal 21 bedrijven en onderzocht 55 verschillende olijfoliën die werden aangeduid als ‘extra kwaliteit van de 1e persing’. De onderzochte oliën kwamen vooral uit Italië en Spanje. De 3 monsters die niet geheel voldeden aan alle eisen van de wet, bijvoorbeeld omdat het percentage oliezuur te hoog bleek, kwamen uit Griekenland, Portugal en Turkije. De NVWA meldt deze gevallen aan de verantwoordelijke autoriteiten in de landen van herkomst.

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 16.000 ton olijfolie verhandeld.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.