NVWA-onderzoek bellenblaas: merendeel voldoet aan veiligheidseisen

De meeste merken bellenblaas voldoen aan de Europese hygiëne-eisen. Ook zijn de verpakkingen van bellenblaas door kinderen niet te verwarren met een levensmiddel. Dat constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van een marktonderzoek naar 22 verschillende merken bellenblaas in het voorjaar van 2016. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van bellenblaasproducten die consumenten kunnen raadplegen.

Aanleiding voor het onderzoek waren verschillende signalen over microbiologisch verontreinigde bellenblaas. Uit andere Europese landen kwamen zelfs meldingen over producten die ernstige ziekteverwekkers bevatten. De NVWA wilde nagaan of dat ook op de Nederlandse markt het geval was.

Meisje speelt buiten met bellenblaas

Onderzoeksopzet

Er zijn 38 verschillende verpakkingen van in totaal 22 verschillende merken onderzocht op veiligheidseisen. Ook is gekeken of het niet ging om een imitatieproduct. Kinderen zouden het product kunnen verwarren met een levensmiddel.

De 22 merken die zijn onderzocht waren nagenoeg alle merken die consumenten in die periode konden kopen via internet of in winkels als drogisterijen, speelgoedwinkels en warenhuizen.

Micro-organismen

De meerderheid (33 in totaal, 87%) van de onderzochte bellenblaas voldoet aan de hygiëne-eisen. Bij de producten die niet voldeden, werden te veel zogenoemde aërobe mesofiele micro-organismen aangetroffen. Dat is een aanwijzing dat het product onvoldoende hygiënisch is. Als de bellenblaas toch wordt gebruikt, kan dit leiden tot ziekte als diarree. Als consumenten 1 van deze producten nog in huis hebben, kunnen zij dat beter weggooien.

De NVWA heeft de verkoop van de afwijkende producten inmiddels verboden. De ernstige ziekteverwekkers, de zogenoemde pathogene micro-organismen, zijn niet aangetroffen. Pathogene micro-organismen kunnen infecties van luchtwegen en darmen, maar ook oogirritatie, oogontsteking en blindheid veroorzaken.

Als een kind de bellenblaas door bijvoorbeeld de vorm, de kleur of de verpakking kan verwarren met een levensmiddel, kan dit gevaarlijk zijn. Het inslikken van de zeepoplossing kan leiden tot een chemische longontsteking. Dit was bij geen van de onderzochte producten het geval.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.