Stalkeuring vanaf begin 2017 mogelijk voor individueel gemerkte dieren

Vanaf begin volgend jaar wordt stalkeuring mogelijk voor individueel gemerkte dieren. Daarvoor heeft de NVWA toestemming gekregen van de staatssecretaris van Economische Zaken. Stalkeuring maakt het mogelijk dat dieren maximaal 24 uur voor transport al gekeurd worden en niet meer tijdens het laden. Dat zorgt voor meer flexibiliteit voor dierenartsen van de NVWA, veehouders en transporteurs.

In overleg met koepelorganisatie Vee & Logistiek Nederland wordt de stalkeuring gefaseerd ingevoerd en na elke fase geëvalueerd. Voorwaarde is dat de dieren individueel gemerkt zijn en dat het merk met een reader of een scanner is uit te lezen. Op die manier kan de NVWA controleren of de juiste dieren op transport zijn gegaan.

Efficiënter

Stalkeuring is minder gebonden aan een bepaalde tijd op de dag, omdat de exporteurs na de keuring 24 uur de tijd hebben om te starten met de export. Dit leidt tot minder piekmomenten bij de NVWA en tot een mogelijk betere planning bij de exporteur. Voor een stalkeuring is over het algemeen minder tijd nodig dan voor een klepkeuring. Bovendien kan een dierenarts tijdens één bezoek meerdere keuringen uitvoeren en certificaten afgeven. Dit maakt een efficïentere planning mogelijk van de dierenartsen bij de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.