Keuringsplicht apparatuur gewasbeschermingsmiddelen verder uitgebreid

Met ingang van 14 december 2016 is de keuringsplicht voor apparatuur voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid met granulaat- en poederstrooiers en mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom kleiner dan of gelijk aan 3 meter. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept bedrijven die deze apparatuur gebruiken op deze apparatuur alsnog zo snel mogelijk te laten keuren. De keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) en is vergelijkbaar met de Apk-keuring voor auto’s.

Nieuwe apparatuur moet uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst zijn gekeurd. Vervolgens moet de apparatuur waarmee de keuring nu is uitgebreid iedere 6 jaar opnieuw worden gekeurd.  Keuring was al verplicht voor veldspuiten en boomgaardspuiten, motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter.
De keuringsplicht geldt niet voor handapparatuur en rugspuiten en ook niet voor apparatuur die niet specifiek bestemd is voor professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan de keuringsplicht. Het komende jaar is de handhaving vooral gericht op het informeren en mondeling waarschuwen van bedrijven. Daarna zet de NVWA gebruikelijke handhavingsinstrumenten zoals schriftelijke waarschuwingen en bestuurlijke boetes in.