Meer boetes door striktere handhaving

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2016 7.766 rapporten voor beboetbare overtredingen opgemaakt. Dit is 20% meer dan in het jaar daarvoor. De belangrijkste reden voor deze stijging is dat de NVWA steeds strikter handhaaft.

Rapporten van bevindingen voor beboetbare overtredingen 2016

Wet Aantal t.o.v. 2015
Warenwet 4.610 ▲ 38%
Tabaks- en rookwarenwet 1.689 ▼ 9%
Geneesmiddelenwet 18 ▲ 225%
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 276 ▼14%
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 98 ▲ 2%
Wet dieren 1.075 ▲ 62%
     
Totaal 7.766 ▲ 20%

Nieuw interventiebeleid

Sinds juli 2016 past de NVWA een eenduidiger, stringenter en transparantere toezichtaanpak en interventiebeleid toe. Dit betekent dat inspecteurs minder waarschuwen en dat de NVWA vaker een bestuurlijke boete oplegt. Een andere reden voor de stijging is dat steeds meer overtredingen bestuurlijk beboet kunnen worden.

Bestuurlijke boete

De NVWA kan een bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven en particulieren die zich niet houden aan de regels van de Warenwet, Tabaks- en rookwarenwet, Geneesmiddelenwet en wetten die dieren, planten en natuur beschermen. De hoogte van de bestuurlijke boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding en recidive een rol. Het gemiddelde boetebedrag was in 2016 €1.461. De hoogste boete die de NVWA in 2016 heeft gegeven was een boete van €180.000 voor overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet. Bestuurlijke boetes van de NVWA worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het geld van de boetes gaat naar de staatskas.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.