Dode en zieke dieren bij dierenwinkel in Rotterdam

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben tijdens een inspectie op dinsdag 14 februari 7 dode en zieke dieren aangetroffen bij een dierenwinkel in Rotterdam. Een konijn, een dwergwoelmuis, 2 roodrugparkieten en 1 zebravink waren er zo slecht aan toe dat zij voor de nodige diergeneeskundige verzorging zijn overgebracht naar een opslaghouder.

Zebravink
Foto: niet gemaakt in de betreffende dierenwinkel.

De inspecteurs hebben de inspectie uitgevoerd met een praktijkhoudende dierenarts en een dierenarts van de NVWA. Tijdens de inspectie bleek dat niet alle dieren beschikking hadden over voldoende voer en water, hokken waren niet schoon en een aantal hokken zaten zo vol dat de dieren onvoldoende bewegingsruimte hadden. Ook bleek dat de eigenaar zich niet houdt aan administratieve verplichtingen die gelden voor de handel in dieren.

Aanleiding voor de inspectie waren eerdere controles waarbij ook al was gebleken dat de dierenwelzijnsregels en de administratieve verplichtingen niet werden nageleefd. De NVWA en de LID treden met bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom (LOD) op tegen de overtredingen. Daarnaast is er tegen de eigenaar van de dierenwinkel proces-verbaal opgemaakt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.