Eenvoudiger en stringenter toezichtaanpak voor domein levensmiddelen en voedselveiligheid per 15 februari 2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert per medio 2016 een eenduidiger en transparanter toezichtaanpak en interventiebeleid. Deze wijziging kwam voort uit de wens van de Tweede Kamer om het interventiebeleid van de NVWA stringenter en uniformer te maken. De 1e sector die nu te maken krijgt met de gewijzigde aanpak is die van bedrijven op het gebied van levensmiddelen en voedselveiligheid. De andere sectoren volgen in de loop van het jaar.

Horeca, ambachtelijke ondernemers (bijvoorbeeld slagers en bakkers), retail, maar ook verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen zijn per 15 februari 2017 gehouden aan de nieuwe toezichtaanpak. Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Het schrijft voor hoe de NVWA een overtreding op een norm beoordeelt qua zwaarte en hoe zij op grond daarvan intervenieert. Het nieuwe interventiebeleid komt in de plaats van dat van 5 oktober 2015. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid zijn de Warenwet met onderliggende besluiten en regelingen, een aantal Europese verordeningen en de Wet natuurbescherming.

Nieuw in het gewijzigde interventiebeleid

Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld direct een boete als na de 1e keer waarschuwen geen wijziging in de situatie is opgetreden. Nieuw is ook het samen nemen van vergelijkbare overtredingen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Als bijvoorbeeld bij een inspectie onhygiënische toestanden in de keuken worden aangetroffen en de ondernemer daarvoor een waarschuwing krijgt en de opdracht deze situatie te verbeteren en bij de herinspectie blijkt dat de keuken in zijn algemeenheid weliswaar schoon is maar dat de gebruikte apparaten smerig zijn, krijgt de in gebreke blijvende ondernemer niet opnieuw een waarschuwing maar meteen een boete.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.