Minder verontreiniging op kippenvlees in pluimveeslachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treft minder verontreiniging aan op kippenvlees in pluimveeslachthuizen. Dat blijkt uit duizenden inspecties sinds april 2015. Maar uit die inspecties blijkt ook dat de bedrijven hun procesbeheersing nog serieus moeten verbeteren. Ook blijft het dierenwelzijn op onderdelen zorgen geven.

In 2015 startte de NVWA met een risicogerichte en meer uniforme wijze van controleren bij de 18 grote pluimveeslachthuizen. Sindsdien neemt de NVWA dagelijks bij ieder groot pluimveeslachthuis meerdere omvangrijke steekproeven. Daar waar nodig treedt de NVWA handhavend op. Bij meer dan 90 % van die steekproeven werd het afgelopen jaar geen enkele verontreiniging aangetroffen op het kippenvlees dat de koeling in gaat. Eerder was dit bij 74 % het geval.

Ondanks deze vooruitgang zijn er ook nog veel verbeteringen nodig. Dat maken de controles die toezichthoudend dierenartsen van de NVWA op risico-onderdelen uitvoeren duidelijk. Het gaat dan met name om het reinigen en ontsmetten van vervoersmiddelen, het schoon houden van bedrijfsruimten en apparatuur en om de persoonlijke hygiëne van het personeel.

Ook de naleving van de regels voor dierenwelzijn moet beter. Aandachtspunten zijn het uitladen, het kantelen van kratten en de waterbadbedwelming.

Handhaving

Slachthuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Pluimveeslachthuizen zijn hier bewuster mee bezig sinds de start van het strengere toezicht van de NVWA. Maar de indruk bestaat dat sommige pluimveeslachthuizen hun personeel vooral inzetten op herstellen van geconstateerde tekortkomingen, waardoor de aandacht voor andere punten verslapt. Bij niet-naleving neemt de NVWA corrigerende maatregelen om het bedrijf alsnog te laten voldoen. Ook gaat de NVWA met de slachthuizen in gesprek over hun individuele aandachtspunten. 

Bij bedrijven waar schriftelijke waarschuwingen en boetes niet tot de gewenste naleving leiden, intensiveert de NVWA het toezicht en neemt ze stringentere maatregelen. Dat kan eventueel zelfs leiden tot (tijdelijke) sluiting van een pluimveeslachthuis.

Infographics

De NVWA heeft infographics gemaakt, die een beeld geven van de gemiddelde naleving op het gebied van hygiënisch werken en dierenwelzijn door de pluimveeslachthuizen. Deze infographics zijn te bekijken via de pagina Inspectieresultaten pluimvee slachterijen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.