Iets meer schadelijke organismen gevonden bij importinspecties

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij importinspecties van plantaardige producten in 2016 iets meer schadelijke organismen aangetroffen dan het jaar daarvoor. Dat staat in het rapport 'Fytosanitaire signaleringen' waarmee de NVWA jaarlijks een beeld geeft van de plantgezondheid in Nederland.

Jaarlijks worden in Nederland circa 350.000 zendingen planten en plantaardige producten aangeboden voor importinspectie. In 2016 trof de NVWA bij deze inspecties 337 schadelijke organismen aan. In 2015 waren dat er 311, in 2014 370 en in 2013 438.

Met importcontroles wil de NVWA voorkomen dat voor planten schadelijke insecten, schimmels, bacteriën, aaltjes en virussen zich in Nederland en andere landen van de Europese Unie vestigen. Deze schadelijke organismen worden ook wel quarantaineorganismen genoemd. De organismen vormen geen enkele bedreiging voor de volksgezondheid.

Controle schadelijke organismen in geïmporteerde planten
©NVWA

Tabakswittevlieg en mineervliegen

De lichte stijging in 2016 komt vooral door een stijging van het aantal vondsten van de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci). De tabakswittevlieg kan vooral bij paprika- en tomatenplanten ernstige schade veroorzaken. Bij geïmporteerde bloemen werden onder andere mineervliegen (Liriomyza huidobrensis en Liriomyza trifolii) aangetroffen. De larven van deze kleine geel met zwart gekleurde vliegjes vormen gangen in bladeren van planten en kunnen zich goed handhaven in kassen.

Eliminatieacties

Als er toch schadelijk organismen gevonden worden in Nederland, voert de NVWA eliminatieacties uit. Een voorbeeld was de uitbraak van Ralstonia solanacearum in rozen waartegen in 2016 is opgetreden. Dankzij de ontwikkeling van een hygiëneprotocol en de juiste preventieve maatregelen door de sector behoren problemen met R. solanacearum in rozen hopelijk tot het verleden.

Aardappelziektes

In de akkerbouwsector richt de NVWA zich vooral op bestrijding van bodemorganismen in de (poot)aardappelteelt. Bijvoorbeeld aardappelmoeheid (AM), Meloidogyne chitwoodi, bruinrot, ringrot en wratziekte. In 2016 heeft de NVWA extra inspecties uitgevoerd om te controleren of bedrijven die aardappelen uit Polen importeren zich aan de regels houden.

Xylella fastidiosa

Voor de boomkwekerijsector vormt de bacterie Xylella fastidiosa een grote bedreiging. In Italië, Frankrijk en Spanje heeft deze bacterie al voor grote problemen gezorgd. De Nederlandse boomkwekerijsector is daarom alert op de risico's van introductie. De NVWA voert steekproefsgewijze controles uit om te kijken of bomen en struiken in de natuur en bij kwekers besmet zijn met plantenziekten. Bij deze controles zijn in 2016 geen nieuwe quarantaineorganismen aangetroffen.

Laboratoriumonderzoek

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) is het fytosanitaire kennis- en onderzoekscentrum van de NVWA. Het Nationaal Referentiecentrum heeft in 2016 ruim 12.000 monsters onderzocht.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900-03 88.