NVWA: veel mis met speelgoedtrampolines

Tenminste 14 van de 15 speelgoedtrampolines die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 onderzocht bleken mankementen te vertonen. Tweederde van de 15 trampolines voldeed niet aan de technische veiligheidseisen. De mankementen varieerden van een onvoldoende bedekking van het frame door een beschermkussen tot een te laag veiligheidsnet en het loskomen van onderdelen en de aanwezigheid van scherpe randen en punten. De verkoop van de onveilige trampolines is verboden.

Op de website van de NVWA staat een overzicht  van de onderzochte speelgoedtrampolines op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.

Meisje is aan het springen op trampoline
©Hollandse Hoogte

Veel ongelukken

Speelgoedtrampolines zijn populair bij de consument. In achtertuinen van veel huishoudens staat tegenwoordig een trampoline. Het gebruik ervan is niet zonder gevaar. Jaarlijks bezoeken ruim 400 mensen een Eerste Hulp-post van een ziekenhuis vanwege verwondingen die zijn ontstaan door een val van een trampoline. In ruim de helft van de gevallen gaat het om fracturen, meestal bij jonge kinderen. Reden genoeg voor de NVWA om speelgoedtrampolines onder de loep te nemen.

Onderzoeksopzet

In 2016 onderzocht de NVWA 15 speelgoedtrampolines van in totaal 14 verschillende merken. Dat zijn nagenoeg alle merken die Nederlandse consumenten via internet kunnen bestellen bij speelgoed-, trampoline-speciaal- en sportzaken of bij warenhuizen en groothandelaren. De trampolines zijn onderzocht op technische veiligheidseisen, opschriften, gebruikersinstructie en technische documentatie. Zo werd onder meer gekeken naar de constructie van de trampoline, of het mogelijk is dat kinderen bekneld raken met hun ledematen, of er scherpe randen en uitstekende delen aan de trampoline zitten, of er een beschermkussen en veiligheidsnet aanwezig zijn, of het frame sterk genoeg is en of de afstand van de mat tot de ondergrond voldoende is als op de trampoline wordt gesprongen. Daarnaast werd gekeken naar de aanwezigheid van de CE-markering, de aanwezigheid van waarschuwingen op de trampoline en in de gebruikersinstructie e.d.

Onvoldoende gebruiksinstructies

Naast technische veiligheidseisen zijn er ook eisen aan de opschriften en gebruiksinstructies. Bij tenminste 14 van de 15 onderzochte trampolines voldeden deze niet *. Fabrikanten moeten de opschriften op de trampoline, de verpakking, de gebruiksinstructie en de montage- en onderhoudsinstructies daarom aanpassen.

Eisen

Speelgoedtrampolines voor privé-gebruik moeten voldoen aan Europese veiligheidseisen en normen (EN 71-14:2015 ‘Veiligheid van speelgoed – Deel 14: Trampolines voor huishoudelijk gebruik’ en de Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG). Omdat bij het onderzoek bleek dat zo veel onderzochte trampolines niet aan de eisen voldeden, overweegt de NVWA een vervolgonderzoek in 2018.

Goed gebruik van de trampoline kan ongelukken voorkomen. Consumenten kunnen daarvoor de gebruikstips op de site van VeiligheidNL raadplegen.

* Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat 14 van de 15 speelgoedtrampolines die de NVWA in 2016 heeft onderzocht, mankementen bleken te vertonen. De verkoop van onveilige onderzochte trampolines is verboden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900-03 88.