Stalkeuring voor individueel gemerkte dieren uitgebreid

Vanaf 1 juni wordt stalkeuring mogelijk voor meer categorieën individueel gemerkte dieren. Nu komen alleen nog pluimvee en paarden (behalve slachtpaarden) daarvoor in aanmerking. Daar komen de volgende categorieën bij. Slachtkalveren ouder dan 2 maanden, fok- en gebuiksrunderen ouder dan 2 maanden, fok-, mest- en slachtschapen en -geiten (behalve geitenbokjes jonger dan 6 weken), slachtvarkens (behalve slachtbiggen en -zeugen) en fok- en gebruiksvarkens.

Stalkeuring maakt het mogelijk dat dieren maximaal 24 uur voor transport al gekeurd worden en niet meer tijdens het laden. Dat zorgt voor meer flexibiliteit voor dierenartsen van de NVWA, veehouders en transporteurs. In overleg met koepelorganisatie Vee & Logistiek Nederland wordt de stalkeuring gefaseerd ingevoerd en na elke fase geëvalueerd. 

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden voor stalkeuring. Dieren moeten individueel gemerkt zijn en het merk moet met een reader of een scanner uit te lezen zijn. Op die manier kan de NVWA controleren of de juiste dieren op transport zijn gegaan.

Verder geldt voor transporten korter dan 8 uur dat een geschikt vervoermiddel aanwezig moet zijn, tenzij de wagen met technische gegevens is geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Bij transporten langer dan 8 uur moet het goedgekeurde vervoermiddel aanwezig zijn.

Efficiënter

Stalkeuring is minder gebonden aan een bepaalde tijd op de dag, omdat de exporteurs na de keuring 24 uur de tijd hebben om te starten met de export. Dit leidt tot minder piekmomenten bij de NVWA en tot een mogelijk betere planning bij de exporteur. Voor een stalkeuring is over het algemeen minder tijd nodig dan voor een klepkeuring. Bovendien kan een dierenarts tijdens één bezoek meerdere keuringen uitvoeren en certificaten afgeven. Dit maakt een efficïentere planning mogelijk van de dierenartsen bij de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.