Rob van Lint wordt inspecteur-generaal van de NVWA

Drs. R.J.T. (Rob) van Lint wordt inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2017.

Rob van Lint Inspecteur Generaal
©NVWA

Rob van Lint is sinds 2009 hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eerder bekleedde hij bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder andere de functies van waarnemend directeur Algemene Inspectiedienst, van directeur Plantenziektenkundige Dienst en van directeur Visserij.

Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Meer informatie

Benoeming inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nieuwsbericht ministerie Binnenlandse Zaken, website Rijksoverheid).