Uitbreiding lijst met plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de lijst van plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten uitgebreid. Dit naar aanleiding van besmettingen in gewassen waar de schadelijke bacterie nog niet eerder in was aangetroffen.

Deze 9de update van de lijst is op 28 juli 2017 gepubliceerd. Bij het in het verkeer brengen van de gewassen op deze lijst geldt de plantenpaspoortplicht tot en met het laatste verkooppunt. Voor de nieuwe gewassen op de lijst geldt de plantenpaspoortplicht vanaf publicatiedatum (28 juli). Vanaf 1 november zal hierop worden gecontroleerd. De waardplantenlijst is te raadplegen op de EU website.

Toevoeging aan bestaande waardplantenlijst

Dit zijn de gewassen die nieuw op de lijst van Xylella-waardplanten staan:

  • Cercis siliquastrum
  • Cytisus villosus
  • Ficus carica
  • Fraxinus angustifolia
  • Lavandula x intermedia
  • Prunus domestica
  • Rosa canina
  • Vitis vinifera

Meer informatie

Voor specifieke informatie over de plantenpaspoortplicht voor Xylella waardplanten kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.