Gewijzigde noodmaatregelen Xylella fastidiosa: toetsverplichting voor 6 plantensoorten

Voor EU intern verkeer geldt per 1 maart 2018 een toetsverplichting voor de gewassen Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Deze toetsverplichting geldt op bedrijfsniveau waar de hoog risico soorten aanwezig zijn tijdens het groeiseizoen. Voor 2018 geldt dat deze soorten getoetst moeten zijn voor 1 maart 2018. Deze Xylella-bemonstering en toetsing wordt jaarlijks voor deze plantensoorten op het bedrijf uitgevoerd. Na 2018 volgt een jaarlijkse bemonstering en toetsing op de 6 soorten op productie/teeltbedrijven.

Waarom wordt deze toetsverplichting ingesteld?

Uit de gevonden besmettingen met Xylella fastidiosa in Zuid Europa is gebleken dat deze soorten een hoger risico hebben om besmet te raken. De Europese commissie wil op deze manier het risico op verspreiding verder terugdringen.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Naktuinbouw neemt op uw bedrijf van de 6 soorten 1 monster per soort. Na analyse met PCR en geen vondst van Xylella fastidiosa kunt u het plantmateriaal in de handel brengen. Aan deze toetsverplichting moet per 1 maart worden voldaan. Aan de plantenpaspoortverplichting wijzigt niets. De kosten van de monstername en toetsing komen voor rekening van uw bedrijf. Jaarlijks worden op het bedrijf de risicosoorten getoetst. De toetsverplichting geldt voor productie/teelt bedrijven. Handelsbedrijven die niet zelf de genoemde soorten produceren/telen maar alleen verhandelen zijn in principe vrijgesteld van toetsing, tenzij de planten overgehouden worden en pas in een volgend handelsseizoen verkocht worden.

Hoe zorg ik dat mijn planten getoetst zijn voor 1 maart?

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor toetsing van het materiaal. Bedrijven die bij Naktuinbouw geregistreerd zijn worden automatisch bezocht. Heeft een bedrijf twijfel of is nog niet bezocht, neem dan contact op met Naktuinbouw: (071) 332 62 88 of boomkwekerij@naktuinbouw.nl

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de monstername en toetsing zijn voor rekening van uw bedrijf. Informatie over de kosten kunt u opvragen bij Naktuinbouw.

Wat doen andere landen?

Deze toetsverplichting geldt voor alle EU lidstaten, dat betekent dat alle landen deze soorten zullen toetsen.

Meer informatie

Voor informatie over de bemonstering en toetsing op uw bedrijf kunt u contact opnemen met Naktuinbouw (071) 332 62 88 of boomkwekerij@naktuinbouw.nl