NVWA gaat streng controleren op elektronische visvangstregistratie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de komende tijd kapiteins van vissersvaartuigen streng controleren op de elektronische vangstregistratie via het zogenoemde E-lite-logboek en het E-logboek. Met ingang van 1 januari 2018 is het gebruik van E-lite en E-logboek wettelijk verplicht. Omdat de meldingen via deze elektronische logboeken zeer belangrijk zijn voor een goede visvangstregistratie, gaat de NVWA bij overtredingen direct handhavend optreden.

Vissersboot
©R. Kramer

Kapiteins van Nederlandse vissersvaartuigen moeten elektronisch opgave doen van hun vangst. Zij moeten onder andere opgeven hoeveel vis zij hebben gevangen, waar ze dat hebben gedaan en welk vistuig is gebruikt. Ook moeten vissers opgeven aan wie zij hun vis hebben verkocht. De elektronische opgave-verplichting geldt voor alle visserijactiviteiten van vissersvaartuigen die staan geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). Voor vaartuigen vanaf 12 meter geldt een E-logboek verplichting (ERS) en voor vaartuigen kleiner dan 12 meter geldt een opgaveplicht via het webformulier E-lite logboek.

Mogelijke overtredingen

De volgende regels van het E-logboek kunnen mogelijk worden overtreden:

  • de aangifte van vertrek uit een haven (DEP-bericht);
  • de aangifte terugkeer naar de haven met het doel aanlanden van vis (RTP-bericht);
  • de aangifte van aanlanding van vis (LAN-bericht).

Als deze berichten niet, onjuist, onvolledig, of niet op tijd zijn bijgehouden en/of ingediend, wordt dit aangemerkt als een ernstige overtreding. Er zal dan direct een proces-verbaal en een bestuursrechtelijke procedure volgen, die kan leiden tot het toekennen van punten aan vaartuig en kapitein.

Voor vaartuigen die hun visserijactiviteiten rapporteren via het E-Lite Logboek geldt dat hun opgave van een definitieve vangstopgave gelijk is aan het LAN-bericht. Voorts:

  • voor vaartuigen tussen 10 en 12 meter:┬áde E-lite opgave valt onder de verplichtingen zoals genoemd in het LAN-bericht. Geconstateerde overtredingen worden gevolgd door een proces-verbaal en een bestuursrechtelijke procedure die kan leiden tot het toekennen van punten.
  • Voor vaartuigen kleiner dan 10 meter: deze overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd. Bij herhaling volgt een bestuursrechtelijke procedure waarbij de visvergunning kan worden ingetrokken.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).