NVWA: Steeds meer cafés rookvrij

Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 400 cafés en discotheken, blijkt dat ruim 90% van deze bedrijven rookvrij is. Roken in de horeca is verboden omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving.

Mensen aan de bar in een kroeg
©Hollandse Hoogte

Het naleefonderzoek is een onderdeel van de jaarlijkse voortgangsrapportage van het rookverbod die vandaag door het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd. In diezelfde voortgangsrapportage staan ook de resultaten van het risicogerichte toezicht van de NVWA, dat zich richt op bedrijven die de regels mogelijk nog niet naleven. In 2017 werden 4.528 risicogerichte rookcontroles bij cafés en discotheken uitgevoerd. Bij 31% van de controles werd een maatregel genomen. Het ging om 1.000 boetes en 392 schriftelijke waarschuwingen.

Percentage naleving rookverbod 2012-2017

Percentage naleving rookverbod 2012-2017 cafés en discotheken
discotheekeetcafecafe - groot*cafe - klein*
201266845120
201364896536
201482977741
201595989688
201688989488
2017941009698

*Tot 1 januari 2015 gold het rookverbod niet in kleine cafés zonder personeel.

Brontabel als csv (158 bytes)

Rookcontroles

In totaal heeft de NVWA in 2017 22.843 rookcontroles uitgevoerd en daarbij zijn 2.327 maatregelen opgelegd. Hierbij werden bij sishalounges en op evenementen en festivals de meeste overtredingen geconstateerd. De NVWA zal het risicogerichte toezicht op de naleving van het rookverbod in de horeca voortzetten. Bedrijven die het rookverbod nog niet naleven kunnen regelmatig bezoek verwachten. Dat geldt ook voor bedrijven die na een bepaald tijdstip het roken toestaan. Daarnaast zal de NVWA zich richten op festivals en evenementen waar nog vaak in tenten wordt gerookt.

Soort bedrijf Inspecties Boete Waarschuwing Maatregel Maatregel%
Horeca - cafés/discotheken 4.528 1.000 392 1.392 31
waaronder shisalounges 298 167 22 189 63
Horeca - overige 17.286 312 270 582 3
Evenement/festival 267 123 5 128 48
Andere bedrijfs- categorieën 762 119 106 225 30
Totaal 22.843 1.554 773 2.327 10

Leeftijdscontroles

In 2017 heeft de NVWA 3.829 leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd bij onder meer horecagelegenheden, levensmiddelenzaken, tankstations en tabaksspeciaalzaken. Tijdens 682 van deze controles werd een kooppoging door een jongere waargenomen. Bij 16% van deze controles werd een overtreding van de leeftijdsgrens geconstateerd. De meeste maatregelen werden, net als vorig jaar, genomen bij de horeca (25%). Het ging daarbij vooral om cafetaria’s. In 2017 is bij 2 bedrijven de tabaksverkoop stilgelegd, in beide gevallen tabaksspeciaalzaken.

Hoogte boetes

Bij overtreding van het rookverbod is de 1e boete €600 (voor grote bedrijven met meer dan 50 medewerkers €1.200). Voor het rookverbod geldt een maximum-boete van €4.500 (€9.000) voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers). Voor festivals met meerdere tenten kunnen de boetebedragen hoger zijn, omdat iedere tent afzonderlijk wordt beoordeeld.

Bij overtreding van de leeftijdsgrens krijgt de ondernemer de 1e keer een boete van €1.360. Voor grotere bedrijven met meer dan 50 werknemers is de 1e boete €2.720.

De maximumboetes zijn €4.500 voor kleine bedrijven en €9.000 voor grote bedrijven. De verkoop van tabak wordt stilgelegd als binnen 12 maanden 3 maal een overtreding van de leeftijdgrens wordt geconstateerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–03 88 (gebruikelijke belkosten).