Mesthandelaar op heterdaad betrapt bij omkatten mest

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 25 april in samenwerking met het Functioneel Parket (FP) een mesttransporteur uit Oost-Nederland op heterdaad betrapt bij het omkatten van mest. Dat gebeurde vermoedelijk door 'fictieve' los- en laadmeldingen te doen op een locatie waar geregeld mest wordt gescheiden en hierbij valse documenten op te maken.

Weg met mestsporen
©NVWA

De handelaar had varkensmest geladen bij een varkenshouder en deze mest zou op papier gelost zijn in een silo op een locatie van een andere mesttransporteur. Hierna werd vermoedelijk alleen op papier andere, bewerkte varkensmest (zogenoemde dunne fractie) geladen vanuit een andere silo op dezelfde locatie. In werkelijkheid zou de vracht varkensmest onbehandeld gelost zijn bij een akkerbouwer in Drenthe.

Onbewerkte varkensmest heeft een hoog fosfaatgehalte, dunne fractie een laag fosfaatgehalte. Een akkerbouwer heeft belang bij op papier mest met een laag gehalte; hij mag in dat geval meer mest aanvoeren. Voor het bemesten van de akkers heeft hij belang bij mest met een hoog fosfaatgehalte. Door de administratieve handelingen zou hier mest met een hoog gehalte fosfaat zijn omgekat naar mest met een laag gehalte fosfaat.

De NVWA heeft een proces-verbaal opgemaakt. De chauffeur van het transport is aangehouden en de tankwagen is in beslag genomen.

Fraude met mest ondermijnt de samenleving

Fraude met mest en afvalstoffen ondermijnt het stelsel van afspraken die we in internationaal verband gemaakt hebben over mest. Het zorgt voor concurrentievervalsing. Fraude met mest kan leiden tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).