NVWA: tref voorbereidingen voor aangescherpte regels plantenpaspoort

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept bedrijven die planten verhandelen op om alvast voorbereidingen te treffen voor de aangescherpte regels voor plantenpaspoorten die vanaf december 2019 gelden. Vanaf 14 december 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle voor opplant bestemde planten. De plantenpaspoortplicht geldt ook voor pot- perk- en kuipplanten die bestemd zijn voor consumenten. Het plantenpaspoort moet vanaf 14 december 2019 voldoen aan een aantal nieuwe kenmerken, waaronder een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer.

NVWA inspecteur controleert bloemen
©NVWA

Een plantenpaspoort is een officieel label of etiket dat wordt aangebracht op een handelseenheid plantaardige producten. Dit document geeft informatie over de identiteit en herkomst van de zending. De plantenpaspoortplicht is nu nog geregeld in de Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG. Deze richtlijn wordt op 14 december 2019 vervangen door de aangescherpte Plantgezondheidsverordening 2016/2031.

Uniek fytosanitair registratienummer

In de Plantgezondheidsverordening is ook opgenomen dat elk bedrijf dat fytosanitair gereguleerd plantmateriaal verhandelt, importeert of exporteert zich moet laten registreren met een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer. Dit nummer moet vanaf 14 december 2019 op plantenpaspoorten staan. Het is van belang dat bedrijven dit nu al weten en hier rekening mee houden met het vooruit bestellen van fust, verpakkingsmateriaal, etiketten en dergelijke. Het fytosanitair bedrijfsregistratienummer wordt vastgelegd in een nationaal bedrijfsregister waar de NVWA samen met de keuringsdiensten invulling aan geeft. De komende maanden wordt duidelijk hoe bedrijven zich moeten registeren en waar ondernemers het nieuwe registratienummer kunnen aanvragen.

Alleen voor bedrijven die plantmateriaal rechtstreeks leveren aan consumenten (bijvoorbeeld tuincentra) geldt een uitzondering. Deze bedrijven zijn wel verplicht de inkoop van plantenpaspoortplichtige materialen te administreren en de plantenpaspoort-informatie gedurende 3 jaar te bewaren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).