Aanbieden voerbalen met plastic aan dieren niet toegestaan

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komen bij veehouders van onder andere pluimvee, runderen, schapen, geiten en paarden tegen dat voerbalen, waar het plastic nog (deels) omheen zit, worden aangeboden aan dieren. Dit is niet toegestaan.

De veehouder doet dit vaak om het voer zo langer schoon te houden. Misschien een begrijpelijke keuze, maar beseft moet worden dat plastic een schadelijk materiaal is en welzijns- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Plastic is onverteerbaar voor dieren. Bij het opeten van of pikken aan plastic krijgt het dier plastic binnen. Het aanbieden van diervoeder inclusief de plastic verpakking aan dieren is daarom niet toegestaan.

Wetgeving

Veehouders moeten voldoen aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren (Besluit houders). In deze wetgeving zijn regels opgenomen voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Zo mag er in de stal geen materiaal of bodembedekking gebruikt worden die ongeschikt of schadelijk is voor het dier (artikel 1.8 lid 3, Besluit houders). En moet een dier in een weiland beschermd worden tegen gezondheidsrisico’s (artikel 1.6 lid 3, Besluit houders). Het voer en drinken en de manier van toedienen mag het dier geen onnodig lijden of letsel brengen (artikel 2.4 lid 7, Besluit houders).

In maart 2018 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat dieren door de aanwezigheid van plastic in hun voer, gelet op het gezondheidsrisico wat daarvan uitgaat, werden benadeeld in hun gezondheid en welzijn. 

Handhaving

Wanneer een NVWA-inspecteur plastic om voerbalen die toegankelijk zijn voor dieren aantreft, treedt hij handhavend op en wijst de veehouder op de risico’s voor de dieren. Later volgt een hercontrole om vast te stellen dat het plastic uit de stal of de wei is gehaald. Genoemde wetgeving is ook een randvoorwaarde binnen het GLB-inkomenssteun. Het niet-naleven van deze randvoorwaarde  kan een korting op de uitbetaling van deze inkomenssteun tot gevolg hebben.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

NB: Dit bericht is op 11 oktober 2019 aangepast omdat in de eerdere versie ten onrechte stond dat het aanbieden van voerbalen met plastic op basis van Verordening 183/2005 niet was toegestaan.