NVWA maakt gegevens pluimveeslachthuizen openbaar

Grote pluimveeslachthuizen leven de regels voor dierenwelzijn steeds beter na. Op het gebied van hygiënisch werken ziet de NVWA op een aantal onderwerpen nog wel verbeterpunten.

Inspecteur pluimveeslachthuis
©NVWA

Dat blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA maakt in de naleefmonitor nu voor het eerst ook de bedrijfsnamen van pluimveeslachthuizen bekend, zodat duidelijk is hoe de individuele bedrijven presteren op hygiëne en dierenwelzijn.

De NVWA verwacht dat openbaarmaking van inspectieresultaten op bedrijfsniveau bedrijven stimuleert de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter na te leven. Openbaarmaking kan stimulerend werken omdat bedrijven van elkaar kunnen leren. Waarom doet het ene pluimveeslachthuis het wel beter, en wat kunnen de andere bedrijven daarvan leren?

Op 29 augustus 2018 maakte de NVWA de gegevens van roodvleesslachthuizen (slachthuizen waar varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden worden geslacht) daarom ook al openbaar. Hieraan zijn nu de gegevens van 3 ontbrekende grote roodvleesslachthuizen nog toegevoegd. Deze 3 slachthuizen hadden eerder bezwaar gemaakt tegen publicatie van hun gegevens

Hygiënisch werken

Uit de naleefmonitor pluimvee blijkt dat bedrijven de regels voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen minder goed zijn gaan naleven. Het is belangrijk dat pluimveeslachthuizen deze regels beter gaan naleven om de verspreiding van besmettelijke dierziekten zoals vogelgriep (aviaire influenza) tegen te gaan.

Bedrijven moeten ook verbeteringen doorvoeren bij het schoonhouden van ruimtes, machines en materialen en bij de persoonlijke hygiëne van medewerkers. Bedrijven scoren wel steeds beter als het gaat om het voorkomen van kruisbesmetting en condens. Ook ten aanzien van het vermijden van verontreiniging van de karkassen laten de pluimveeslachthuizen al geruime tijd hoge nalevingsscores zien. Hygiënisch werken in slachthuizen is erg belangrijk voor de voedselveiligheid. Als er een overtreding wordt geconstateerd ziet de NVWA er op toe dat het bedrijf de fout vervolgens herstelt.

Dierenwelzijn

Ook de regels voor dierenwelzijn worden over het algemeen goed nageleefd. De NVWA ziet bij de aanvoer en bij het wachten en verplaatsen van de dieren en bij het bedwelmen van de dieren een duidelijke stijging van de naleving. Bij het aansnijden en verbloeden van de dieren is de naleving als sinds het begin van de metingen in 2015 op een hoog niveau.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).