Aziatische hoornaar succesvol bestreden

In 2018  heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 3 keer opdracht gegeven om een nest van de Aziatische hoornaar op te sporen. De 2 aangetroffen nesten zijn succesvol bestreden.

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die op de Unielijst staat. De hoornaar eet honingbijen en andere vliesvleugelen, waardoor het aantal bestuivers afneemt. De Aziatische hoornaar rukt op vanuit Frankrijk en heeft zich al gevestigd in België. In 2017 werd voor het eerst in Nederland een nest gevonden. Dit nest is vernietigd. In 2018 was er op 3 plaatsen mogelijk een nest.

In september en oktober gaf de NVWA 3 keer de opdracht aan EIS Kenniscentrum Insecten om met kruispeilingen zo nauwkeurig mogelijk de locatie van een mogelijk nest te bepalen. Bij 2 nesten was het noodzakelijk om daarna met een drone de precieze locatie te bepalen. Deze nesten zaten in hoge bomen en waren door het dichte bladerdek vanaf de grond niet te zien.

Het 1e nest is gevonden in de gemeente Sluis (provincie Zeeland). Van de opsporing en bestrijding is een video gemaakt. Het 2e nest was in Spijkenisse (provincie Zuid-Holland), dus behoorlijk verder verwijderd van de grens met België. In opdracht van de provincies Zeeland en Zuid-Holland zijn beide nesten succesvol verwijderd. Hiervoor is gif in de nesten gespoten en na een paar dagen zijn de nesten uit de bomen verwijderd.

Bij de 3e waarneming, in Sint Jansteen (provincie Zeeland), zijn meerdere Aziatische hoornaars aangetroffen bij een bijenkast. 10 dagen daarna, bij nader onderzoek op Nederlands grondgebied, bleek dat er geen Aziatische hoornaars meer aanwezig waren. Latere waarnemingen doen vermoeden dat het nest op Vlaams grondgebied aanwezig was.

Mede dankzij meldingen van oplettende burgers zijn de nesten gevonden. Vanaf medio oktober vliegen de koninginnen uit. Daarom is het opsporen van nesten vanaf nu niet zinvol meer.

Vragen hierover kunt u mailen naar invasieve-exoten@nvwa.nl