NVWA treft bruinrot aan bij pootgoedtelers in Friesland, Noord-Holland en Groningen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft besmettingen met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Spunta bij een pootgoedteler in de provincie Friesland en in een partij pootaardappelen van het ras Bartina bij een pootgoedteler in de provincie Groningen. De NVWA onderzoekt de bronnen en de omvang van de bruinrotbesmettingen.

Aardappelen besmet met bruinrot
©NVWA

Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie heeft een quarantainestatus in de EU (IAII). De bacterie staat in Nederland vooral bekend als ziekteveroorzaker in aardappelen. Hij komt in grote delen van Nederland in het oppervlaktewater voor. De bacterie is niet schadelijk voor mensen.

De bruinrotbesmettingen zijn aan het licht gekomen bij reguliere toetsing van pootgoed door Keuringsdienst NAK.

De NVWA doet in nauwe samenwerking met de NAK onderzoek naar de bron en naar eventuele verdere verspreiding van beide bruinrotbesmettingen. In dit onderzoek is inmiddels een besmetting vastgesteld in een partij Spunta bij een pootgoedteler in provincie Noord-Holland. Deze partij is klonaal verwant (zusterpartij) aan de besmette partij in Friesland, waardoor sprake is van een zogenoemde lijnbesmetting. Van andere bedrijven zijn nog (zuster)partijen in onderzoek, dit kan leiden tot meer besmettingen in dezelfde lijn. Onderzoek bij de betrokken stammenteler heeft echter geen besmetting aan het licht gebracht, waardoor de bron nog niet is vastgesteld.
Het onderzoek naar de bron en verspreiding in het ras Bartina is in volle gang.

Maatregelen

De NVWA legt maatregelen op aan bedrijven waar een besmetting met bruinrot is vastgesteld. De betreffende partij wordt besmet verklaard en alle andere pootgoedpartijen van het bedrijf mogen niet worden uitgeplant. Verder gelden er beperkingen aan de percelen en moeten hygi├źnemaatregelen worden genomen.

Zusterpartijen van een besmette klonale lijn, waarin bij het onderzoek de bacterie niet is aangetoond, krijgen de status 'waarschijnlijk besmet'. Dit betekent dat deze ook niet meer mogen worden uitgeplant.

Bruinrot werd begin dit jaar voor het laatst aangetroffen bij een Nederlandse pootgoedteler. Uitvoerig onderzoek bracht destijds aan het licht dat de bacterie hoogstwaarschijnlijk geïntroduceerd is op een stammenteeltbedrijf in Friesland tijdens de storm die op 25 juli 2015 over het Noorden van ons land trok. Die zomerstorm werd ook als oorzaak aangemerkt bij vondsten in 2016 en 2017. De NVWA vermoedt dat de besmetting in de pootaardappelen van het ras Spunta die nu worden onderzocht, haar oorsprong heeft in 2015. Onderzoek op het betreffende stammenteeltbedrijf heeft dit echter niet kunnen bevestigen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).