Illegale fuiken bij gemaal de Helsdeur in Den Helder

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met BOA’s van Sportvisserij Midwest Nederland 21 illegale aalfuiken aangetroffen bij het gemaal De Helsdeur in Den Helder. De vondst werd gedaan naar aanleiding van een melding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Visfuiken
©NVWA

De fuiken die in de buurt van het gemaal waren uitgezet zaten stampvol met wolhandkrab en schieraal. Schieralen zijn volwassen palingen die naar de open zee trekken om zich voort te kunnen planten in de Sargagossozee. De krabben en schieralen zijn ter plekke weer vrijgelaten, en de fuiken zijn uit het water verwijderd en in beslag genomen. De NVWA doet verder onderzoek naar de eigenaar van deze fuiken.

Om de schieraal de kans te geven naar zee te kunnen trekken om zich voort te planten is het in de maanden september tot en met november verboden om met aalfuiken te vissen. Deze maatregel heeft als doel om de aalstand te verbeteren.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).