Varkensvlees(producten) mogelijk besmet met Salmonella Goldcoast

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de bron van een besmetting van varkensvlees met Salmonella Goldcoast gevonden bij een varkensslachterij, waarop de benodigde maatregelen zoals tracering zijn ingezet. Het gaat om varkensvlees dat in de periode 4 juni tot en met 24 oktober 2018 is afgezet. In Nederland zijn sinds de afgelopen zomerperiode meer patiënten met Salmonella Goldcoast gesignaleerd dan gewoonlijk. Zowel via logistieke lijnen als via DNA-typering zijn deze patiënten te linken met deze specifieke slachterij. Het slachthuis heeft eind oktober maatregelen genomen om mogelijke herhaling te voorkomen. De NVWA houdt hier toezicht op.

in de lengte half doorgesneden varkenskarkassen aan haken in een slachthuis
©NVWA

De NVWA is inmiddels bezig al het varkensvlees afkomstig van de slachterij in de periode 4 juni tot en met 24 oktober te traceren. Het is aan de betrokken bedrijven de producten waarin varkensvlees is verwerkt zo nodig uit de handel te halen. De NVWA ziet hier op toe. Omdat het traceringsonderzoek nog loopt is nu nog niet geheel bekend in welke producten dit vlees is verwerkt en of deze producten nog verkrijgbaar zijn. De NVWA heeft via het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) de betrokken lidstaten ingelicht over deze traceeractie.

Publiekswaarschuwingen

In België hebben afgelopen weekeinde enkele Belgische bedrijven het publiek gewaarschuwd voor enkele specifieke producten waarin varkensvlees is verwerkt. Uit voorzorg zijn een paar producten teruggeroepen, ook in Nederland. Als blijkt dat aan Nederlandse consumenten ook andere producten zijn geleverd die mogelijk een gevaar zijn voor de volksgezondheid, zullen meer publiekswaarschuwingen volgen. De NVWA zal die waarschuwingen dan op haar website plaatsen.

Zieken

Op dit moment (stand per 4 december 2018) zijn er in Nederland 19 patienten met dit type Salmonella Goldcoast bekend, gemeld tussen begin juli en begin november 2018. Normaal levert de Salmonella Goldcoast zo'n 8 gemelde zieken per jaar op in Nederland. Omdat een infectie van Salmonella bij de meeste mensen relatief milde ziekteverschijnselen veroorzaakt en consumenten daarmee niet snel in beeld komen bij GGD en/of RIVM, is de verwachting dat het werkelijke aantal patiënten hoger ligt. Er zijn tot nu toe geen meldingen bekend van andere EU-lidstaten van ziektegevallen met een infectie van Salmonella Goldcoast identiek aan de Nederlandse stam.

Maatregelen

Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden is het verstandig om rauwe varkensvlees(producten) voor consumptie door en door te verhitten. Bij goed verhitten is het risico minimaal, omdat de Salmonella-bacterie dan wordt gedood. De bacterie wordt gedood als je het product gedurende minimaal 2 minuten verhit tot 70 graden (kerntemperatuur). Deze voorzorgsmaatregel geldt vooral voor risicogroepen, ouderen, zwangere vrouwen, pas geboren baby’s en volwassenen met een verzwakt afweersysteem.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).