NVWA-medewerker dr. Nico Horn benoemd als directeur-generaal bij EPPO

Met ingang van 1 januari 2019 stapt Nico Horn van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over naar de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). EPPO is de intergouvernementele samenwerkingsorganisatie op het gebied van plantgezondheid van 52 landen gelegen in Europa, het Middellandse Zeegebied en Aziatische landen van de voormalige USSR.

Dr. Nico Horn
©NVWA

EPPO is de oudste en één van de meest toonaangevende internationale organisaties op het gebied van plantenziekten en gewasbeschermingsmiddelen.

Nico Horn heeft 21 jaar gewerkt bij de NVWA (voorheen Plantenziektenkundige Dienst) als senior beleidsmedewerker. Daarnaast was hij officieel Nederlands contactpersoon voor landen onder de ‘International Plant Protection Convention’, het internationale verdrag voor de bescherming van planten tegen plantenziekten.

Als directeur-generaal van EPPO zal Nico Horn zich blijven inzetten voor de ontwikkeling van internationale normen en standaarden op het gebied van plantenziekten en gewasbeschermingsmiddelen in samenwerking met de landen van de regio.