Twee Europese referentielaboratoria plantgezondheid naar NVWA

Het Nationaal Referentie Centrum fytosanitair (NRC-fytosanitair) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de Europese Commissie aangewezen als Europees Referentielaboratorium (EURL) op het gebied van schadelijke bacteriën en virussen in planten. Europese Referentielaboratoria voor plantgezondheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de aanwezigheid van plantenziekten en plagen door het verbeteren van de uniformiteit en de betrouwbaarheid van de analyseresultaten in de Europese Unie (EU).

Laborante in witte jas met map inspecteert planten in een kas
©NVWA

Het NRC is het kenniscentrum op gebied van plantenziekten en plagen. De focus ligt op organismen die in de Europese Unie niet voorkomen en waarvan is vastgelegd dat ze bij aantreffen bestreden moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de bacterie Xylella fastidiosa die momenteel veel schade aanricht in olijfboomgaarden in Zuid-Europa. De bacterie is schadelijk voor ruim 300 plantensoorten, is zeer moeilijk te bestrijden en vormt dus een grote bedreiging voor landbouw en natuur. Een ander voorbeeld is de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) die met verpakkingshout uit Azië kan meeliften naar Nederland en hier grote schade kan aanrichten in loof- en naaldbomen. Daarnaast richt het NRC zich op vroegtijdige signalering van nieuwe organismen die een bedreiging kunnen vormen voor de agrarische productie en natuur.

Laboratoriummedewerker toets plant op ralstonia
©NVWA

Een sterke positie in fytosanitaire EU-laboratoria is voor Nederland strategisch belangrijk gezien de toonaangevende positie in de internationale handel in agrarische plantaardige producten. Het huisvesten van een EU-referentielaboratorium versterkt de internationale kennispositie van Nederland op het gebied van plantgezondheid. Nederland is een grote speler in de internationale handel van planten en plantaardig materiaal en is een belangrijke toegangspoort tot de EU. Daarnaast heeft Nederland hierdoor directe invloed op het ontwikkelen van Europese standaarden voor laboratoriumonderzoek op bacteriën en virussen.

De NVWA werkt op het gebied van bacteriologie samen met laboratoria uit België, Italië en Slovenië. Op het gebied van virussen wordt met laboratoria uit Italië en Slovenië samengewerkt. De aanwijzing van Europese Referentielaboratoria komt voort uit de nieuwe Europese Controleverordening (2017/625/EC) die vanaf 14 december 2019 zal gelden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).