Naleving slachthuizen hoog, maar het kan nog beter

De 23 grote roodvleesslachthuizen in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed na. Toch is er vooral op het gebied van dierenwelzijn nog wel ruimte voor verbetering. Het reinigen en ontsmetten van veewagens - een maatregel om verspreiding van dierziektes te voorkomen - is bij een aantal bedrijven een belangrijk zorgpunt. Dat blijkt uit de naleefmonitor roodvleesslachthuizen over de eerste 6 maanden van 2018 waarin per slachthuis is te zien hoe individuele slachterijen de regels naleven.

Karkassen in het slachthuis
©NVWA

Bij rood vlees gaat het om vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. Er zijn momenteel 23 grote slachthuizen, die goed zijn voor 90 procent van de slacht in Nederland. In deze slachthuizen wordt continu toezicht gehouden door dierenartsen van de NVWA. De dierenartsen houden toezicht op naleving van de regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn en treden direct op bij overtredingen. Daarnaast voeren zij regelmatig steekproeven uit om te monitoren of het bedrijf de regels goed naleeft. De resultaten van deze steekproeven worden gepubliceerd in de naleefmonitor.

Voedselveiligheid en hygiëne

Hygiënisch werken is erg belangrijk voor de voedselveiligheid. De NVWA ziet dat bedrijven de eerste helft van 2018 blijkbaar meer aandacht zijn gaan besteden aan het voorkomen van verontreiniging. Zowel tijdens het slachtproces als tijdens inspecties van karkassen ziet de NVWA een duidelijke verbetering. De NVWA blijft er op toezien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en grijpt in als de normen worden overtreden. Als een karkas verontreinigd is, moet het bedrijf direct maatregelen nemen om te voorkomen dat dit vlees bij de consument terecht komt. Ook moet het slachthuis de processen aanpassen om verontreiniging te voorkomen. De belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten is mate van zichtbare verontreiniging op het eindproduct. Naleving op dit punt was tot 2017 flink gestegen tot 94%. In 2017 trad er een lichte daling op, maar in 2018 is de naleving weer terug op het eerdere niveau.

Dierenwelzijn

Uit de naleefmonitor blijkt dat de regels voor dierenwelzijn goed worden nageleefd. Toch ziet de NVWA dat er op het gebied van dierenwelzijn nog wel ruimte is voor verbetering bij het fixeren, bedwelmen en verbloeden van de dieren. Ook komt het nog wel eens voor dat veewagens overbelast zijn of dat dieren die te ziek of te gewond zijn om te vervoeren toch worden aangevoerd op het slachthuis. Voor dierenwelzijn bedraagt het gemiddelde naleefpercentage 97% procent.

Reiniging en ontsmetting van veewagens

Om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen is het belangrijk dat veewagens grondig worden gereinigd en ontsmet (R&O) voordat zij het slachthuis verlaten om weer dieren op te halen. De NVWA ziet dat de naleving op dit punt bij een aantal bedrijven aanzienlijk is gedaald. Het is belangrijk dat bedrijven deze regels weer beter gaan naleven.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).