NVWA kijkt of varkens voldoende kunnen onderzoeken en spelen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders extra aandacht voor hokverrijking voor varkens. Varkens zijn nieuwsgierige dieren die hun omgeving graag onderzoeken. Europese regels schrijven daarom voor dat varkens permanent moeten kunnen beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen.

©NVWA

De Europese Commissie heeft de eisen waar dit materiaal aan moet voldoen verder uitgewerkt. Deze eisen gelden dus voor alle varkenshouders binnen de Europese Unie. Om varkenshouders te ondersteunen bij het naleven van de regels heeft Wageningen Universiteit een interactieve brochure gemaakt waarin alle regels uitgelegd worden. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft varkenshouders ook al gewezen op deze nieuwe brochure. De brochure bevat veel informatie die varkenshouders helpt om aan de voorwaarden te voldoen.

Eisen hokverrijking varkens

Varkens moeten permanent beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. Alleen een ketting en bal als hokverrijkingsmateriaal is bijvoorbeeld niet voldoende. Dit komt namelijk niet tegemoet aan alle behoeften van een varken. Kortgezegd moet hokverrijking voor varkens aan 9 eisen voldoen. Hokverrijking moet veilig zijn. Het aangeboden materiaal moet de volgende eigenschappen hebben: eetbaar, kauwbaar, wroetbaar en afbreekbaar. Daarbij moet het materiaal vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar en schoon zijn. In de brochure worden deze eisen verder uitgelegd.

Nestmateriaal zeugen en gelten

Naast de algemene eisen voor hokverrijking voor varkens moeten zeugen en gelten (varkens die voor het eerst drachtig zijn) in de laatste week voor het werpen beschikken over voldoende en adequaat nestmateriaal. Dit is ook een Europese wettelijke eis. Het nestmateriaal kan stro zijn, maar ook een jutezak die bij de kop van de zeug wordt opgehangen kan voldoen aan de behoeften van de zeug. Inspecteurs van de NVWA letten er bij inspecties op dat het materiaal goed bereikbaar en bruikbaar is. In de brochure wordt ook verder ingegaan op de eisen voor het nestmateriaal voor zeugen en gelten.

Handhaving NVWA

De NVWA controleert tijdens welzijnsinspecties bij varkenshouders of de regels voor hokverrijking goed worden nageleefd. De nieuwe brochure hokverrijking is het uitgangspunt bij deze inspecties. Tot juni 2019 bieden de inspecteurs van de NVWA vooral nalevingshulp en zullen zij varkenshouders vragen stellen over de gebruikte hokverrijkingsmaterialen. Van juni tot september 2019 geeft de NVWA bij overtredingen op dit punt een schriftelijke waarschuwing en volgt er later een herinspectie om te controleren of de varkenshouder de overtredingen heeft hersteld. De kosten van de herinspectie worden bij de varkenshouder in rekening gebracht. Het niet naleven van de regels kan er dan ook toe leiden dat de varkenshouder wordt gekort op de betaling van eventuele EU-inkomenssteun. Vanaf september 2019 kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen als de hokverrijking niet voldoet.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.