Onderzoek naar illegaal slachten schapen en lammeren

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft op maandag 11 maart 2019 in het kader van een onderzoek naar het illegaal slachten van schapen en lammeren doorzoekingen uitgevoerd in de Betuwe. De doorzoekingen zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar een veehandelaar die er van wordt verdacht samen met zijn zoon schapen op kleine schaal in een boerderij illegaal te slachten en het ongekeurde vlees in de handel te brengen. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen wie de afnemers waren.

Schapen met oormerk
Deze foto is niet gemaakt bij de veehouder in de Betuwe.

Het slachten van schapen en lammeren mag niet zonder dat een dierenarts eerst heeft vastgesteld dat de gezondheid en het welzijn van de dieren in orde is (ante mortem of levende keuring). Na het doden van de dieren moeten de dieren ook (post mortem) worden gekeurd en worden voorzien van een gezondheidsmerk.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).