Aanvullende eis Bemisia tabaci bij verhandeling bloemisterijgewassen binnen de EU

Per 1 september 2019 worden EU-maatregelen met betrekking tot Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) voor bloemisterijgewassen aangescherpt. Alle vormen van de volgende gewassen die bestemd zijn voor eindgebruikers in Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en specifieke gebieden van Portugal moeten vrij zijn van Bemisia tabaci: Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima (kerstster), Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander.

Deze eis bestond sinds 2018 al voor de gewassen Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander. Daar worden per 1 september 2019  Ajuga, Crossandra en Euphorbia pulcherrima aan toegevoegd.
Finland is per 1 september 2019 niet langer beschermd gebied voor Bemisia tabaci.

Tabaksvlieg (licht van kleur)
©NVWA

Mogelijkheden

Er zijn 2 mogelijkheden om aan deze eis te voldoen:

  1. Het compartiment waarin de planten geteeld worden is vrij van Bemisia tabaci. Dit is niet van toepassing op buiten geteelde gewassen;
    of
  2. De planten zijn vrij bevonden van Bemisia tabaci door een partij-inspectie. Dit geldt alleen voor planten die bestemd zijn voor de eindconsument. Dit moet af te leiden zijn van de verpakking.

Meer informatie

Meer informatie over de eisen, specifieke voorwaarden en partij-inspecties is te vinden op de website van Naktuinbouw.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.