Rijke vangst bij actie tegen illegale handel in beschermde soorten

Wereldwijd hebben handhavingsinstanties in juni samengewerkt om de illegale handel in wilde dieren, planten en hun producten aan te pakken. Tijdens de actie - Operation Thunderball - zijn beschermde planten, dieren en delen daarvan onderschept en zijn bijna 600 stropers, tussenhandelaren, smokkelaars en andere betrokkenen opgepakt. Tijdens de 4 weken durende operatie in 109 landen werden onder andere 500 kilo ivoor, 4.300 beschermde vogels en 10.000 schildpadden in beslag genomen.

Slangenleren schoenen met hak

Resultaat in Nederland

In Nederland zijn onder andere een opgezette steur en buizerd, 500 planten Euphorbia guentheri, 118 paar pythonleren schoenen, een horlogebandje van varanenhuid, en een levende Moorse landschildpad in beslag genomen. Een bijzondere vondst was een zending van 3 kilo olifantoren, die van Nigeria verscheept werd naar Canada. Het kan zijn dat in het buitenland (producten van) bedreigde dieren of planten verkocht worden, terwijl uitvoer en de invoer in Nederland (zonder vergunning) verboden is. In ons land werken het ministerie van LNV, de Politie, NVWA, Douane, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Openbaar Ministerie samen om de illegale handel aan te pakken.

CITES-verdrag

Omdat de handel in wilde dieren en planten of producten daarvan vaak grensoverschrijdend plaatsvindt is wereldwijde samenwerking van groot belang om de vernietiging van de biodiversiteit tegen te gaan. Het CITES-verdrag reguleert de handel tussen de 183 landen die zich hierbij aangesloten hebben. In Nederland werken de betrokkenen nauw samen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het CITES-verdrag nageleefd worden en milieucriminaliteit tegengegaan wordt. In het kader van deze internationale operatie zijn de internationale banden extra versterkt en ook in onderzoeken trekken de instanties steeds meer gezamenlijk op.

Melden helpt

Afgelopen jaar startte Meld Misdaad Anoniem een campagne om te zorgen dat mensen signalen van de illegale handel in beschermde dieren en planten gaan delen. Politie en NVWA maken regelmatig gebruik van meldingen vanuit het publiek om illegale handel op te sporen. Voor meer informatie zie Meld Misdaad Anoniem.

Niet zomaar meenemen

Het is ook deze zomer weer belangrijk dat toeristen zich realiseren dat het feit dat je iets in het buitenland vrij gemakkelijk kan kopen, niet vanzelfsprekend wil zeggen dat het ook het betreffende land uitgevoerd en in Nederland ingevoerd mag worden. Er gelden hier naast strikte regels om de bescherming van bedreigde diersoorten en plantensoorten in hun herkomstlanden te garanderen ook regels om insleep van dierziekten of invasieve uitheemse soorten te voorkomen.

Zie ook het bericht van Interpol.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA,  (088) 223 37 00 of Mathijs Tax, woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 06-11 78 67 40.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO: (088) 042 42 42 of het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten) of de Douane reizen app gebruiken.