Nieuwe versie van informatieblad 85 over beheersing microbiologische risico’s in levensmiddelen

De NVWA heeft een nieuwe versie van het informatieblad 85 uitgebracht. In een extra versie met gemarkeerde wijzigingen is te zien welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie (van september 2017).

In het nieuwe infoblad geeft de NVWA toelichting op een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, met name daar waar de verordening verschillende interpretaties toelaat. Het infoblad behandelt niet alle onderwerpen uit deze verordening en kan niet als vervanging van de verordening gezien worden.

Een aantal onderwerpen is ook van belang voor laboratoria die in opdracht van levensmiddelenbedrijven onderzoek uitvoeren, zoals houdbaarheidsstudies, of die gebruik maken van alternatieve analysemethoden.